රෝහිතට රත්මලානේ හදන්නගිය මැදුරක් ගැන හෝඩුවාවක්.


ඇස්කොට් හෝල්ඩිංග්ස් සතුව තිබූ රත්මලානේ පිහිටි Asian Cotton Mills Ltd හි කොටසක් එක්සල් ප්‍රොපටි ඩිවෙලප්මන්ට් (Excel Property Development) සමාගම මිලදී ගෙන ඇත්තේ හිටපු ජනපතිගේ බාල පුතුට ගෙයක් තැනීමටද යන්න පිළබඳව සොයා බැලීමට මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.

එක්සල් ප්‍රොපටි ඩිවෙලප්මන්ට් (Excel Property Development) සමාගම ඉඩමෙහි අක්කර එකයි තුන්කාලක් හා පර්චස් 29ක ප්‍රමාණයක් මිලදීගෙන තිබේ.

මෙතරම් සුවිශාල ඉඩමක නිවසක් නිර්මාණය කිරීමට සැලැසුම් සකස් කිරීම හා එයට අනුමැතිය ලබා ගැනීමට දෙහිවල ගල්කිස්ස නගර සභා අනුමැතිය සඳහා කටයුතු කිරීම මේ සැකයට හේතුවී ඇත.

එක්සල් ප්‍රොපටි ඩිවෙලප්මන්ට් (Excel Property Development) සමාගමේ හිමිකාරිණිය වන්නේ සජින්වාස් ගුණවර්ධන මහතාගේ බිරිය වන ටියානා ගුණවර්ධන බව පැවසේ.

කෙසේවුවද, එක්සල් ප්‍රොපටි ඩිවෙලප්මන්ට් (Excel Property Development) සමාගම අදාළ ඉඩම මිලදී ගැනීමට පෑන් ඒෂියා බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 175 ක ණයක් ලබා ගෙන ඇත.

මේ මිලදී ගැනීම සිදුකර තිබුණේ 2011 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී වන අතර පෑන් ඒෂියා බැංකුවෙන් ලබාගත් ණය නොගෙවීම නිසා පසුව එම ඉඩම පෑන්ඒෂියා බැංකුව විසින් වෙන්දේසි කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

කෙසේවුවද, එසේ වෙන්දේසියට දැමූ අදාළ ඉඩම එක්සල් ප්‍රොපටි ඩිවෙලප්මන්ට් (Excel Property Development) සමාගමේ පූර්ව එකඟතාවය මත එංගලන්තයේ පදිංචි ව්‍යාපාරිකයකුට විකුණා ඇත.

Powered by Blogger.