ප්‍රියාත් බන්දු හා ව්‍යාපාරිකයෝ පිරිසක් අත්අඩංගුවට?


වරායේ සභාපතිවරයාව සිටි ප්‍රියාත් බන්දු වික්‍රම හා තවත් ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් ඉදිරි සති කිහිපයේදී අත්අඩංගුවට පත්විය හැකි බව ආරක්ෂක අංශ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

අදාළ සියළුදෙනා රාජපක්ෂ රේජීමය පැවැති සමයේ විවිධ අක්‍රමිකතා සිදු කළ බවට චෝදනා එල්ලවී සිටි අයයි.

එම කාලයේදී ප්‍රියාත් බන්දු මහතා උපයාගත් මුදල් හා දේපළ සම්බන්ධයෙන් හෙළි කිරීමට නොහැකිවීම ඔහු අත්අඩංගුවට පත්වීමට ඇති ප්‍රධාන හේතුවක් බව පැවසේ.

අධිකරණ නියෝගයකට අනුව බැංකු මූල්‍ය ආයතන හා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඉඩම් රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය ඇතුළු ආයතන 81 කින් ලබාගත් තොරතුරු අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුව අදාළ පරීක්ෂණ පවත්වන බව පැවසේ.

ඔහුටද මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ චෝදනා එල්ලවිය හැකි බව පැවසේ.

ප්‍රියාත් බන්දු මහතා මීට අදාළ ධූරයේ කටයුතු කරද්දී විධායක අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය වෙත සේවකයන් නිදහස් කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ගැනීමට ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවත වෙත කැඳවා තිබිණි.

Share on Google Plus