වැනීසිය රත්කළ ආන්දෝලනාත්මක විලාසිතා : Photos


Venice සිනමා සම්මාන උළෙල රසබර සිදුවීම් රැසක තෝතැන්නකි.

මෙවර සම්මාන උළෙල ද එවන් සිදුවීම් රැසක් දැක ගැනීමට හැකි වූ අවස්ථාවක් විය.

ඒ අතරින් Giulia Salemi සහ Dayane Mello මෙවර සම්මාන උළෙලට සහභාගී වූ විලාසිතා කැපී පෙනිණ.

එහි විශේෂත්වය වුයේ ඔවුන් තම රහස් ප්‍රදේශය තරමක් නිරාවරණය වන ලෙස එම විලාසිතාවන් නිර්මාණය කර තිබීමය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයේ ද දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබුණි.

(ඩේලිමේල් ඇසුරිනි)

Share on Google Plus