මහින්දගේ සන්ධානය ලියාපදිංචි කරයි.


ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණ දීම සදහා නව සන්ධානයක් පිහිටුවීමට ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ මන්ත්‍රී හමුවේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවද පැවසේ.

මෙම නව සන්ධානය හැකි ඉක්මනින් මැතිවණ කොමිසමේ ලියාපදිංචි කිරීමටද එහිදී තීරණය වී ඇත.

අදාළ යෝජනාව මෙහිදී සම්මත වී ඇත්තේ ඒකමතිකව වන අතර ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපයේදී ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ නව සන්ධානය ලියාපදිංචි කරනු ඇතැයි පැවසේ.

Share on Google Plus