සරත්ගේ වාහනය ගීතා පදියි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

සරත්ගේ වාහනය ගීතා පදියි.


පසුගිය අගහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය නියෝජනය කරන මන්තී‍්‍රවරියක් ආණ්ඩුවේ ශී‍්‍ර.ල.නි.ප. ඇමතිවරයෙකුට චිට් එකක් යැව්වාය.

ඉන් ඉල්ලා තිබුණේ තමන්ට හදිසි ගමනක් යාමට ඇමතිවරයාගේ වාහනය ලබා දෙන ලෙසය.

මන්තී‍්‍රවරිය ගීතාය. ඇමතිවරයා අමුණුගමය.

ගීතාගේ චිට් එක ලැබුණු අමුණුගම අතින් ඊට අනුමැතිය දෙමින් සංඥාවක් කලේය.

මේ සියල්ල ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ තවත් මන්තී‍්‍රවරයෙකු බලා සිටියේය.

අමුණුගම ඇමතිවරයාගේ සංඥාවට අනුව පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබෙන් පිටව යමින් සිටි ගීතා කුමාරසිංහ මන්තී‍්‍රවරියට ඔහු කීවේ වාහනේ ගියාට කමක් නෑ මන්තී‍්‍රතුමිය ආණ්ඩුවටනම් යන්න එපා කියාය.

ආණ්ඩුවට යන්න තරම් මට පිස්සුවක් නෑ කියමින් ගීතා සභා ගැබෙන් පිටව ගියාය.

Share on Google Plus