පෑන්ඒෂියා බැංකුවෙන් නිමල් යයි - ඒෂන එයි.


පෑන්ඒෂියා බැංකුවේ සභාපතිවරයාව සිටි නිමල් පෙරේරා ඊයේ (අගෝස්තු 31) දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අදාළ තනතුරින් ඉවත් වී තිබේ. බැංකු පනතහ අනුව යම් පුද්ගලයෙකුට මෙරට බැංකුවක සභාපති හෝ අධ්‍යක්ෂධූරයක් දැරිය හැකි උපරිම කාලය වසර 9 කි. මෙම කාලසීමාව සම්පූර්ණ කිරීම හේතුවෙක් නිමල් පෙරේරා මෙලෙසින් තමන් දැරූ සභාපතිධූරයේන ඉවත් වී ඇත.

මෙහිදී පුරප්පාඩු වූ සභාපති ධූරය සඳහා බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයා වූ ඒෂන ද සිල්වා පත් කර තිබේ. මෙම පත්වීම අද (සැප්තැම්බර් 01) දින සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත.

Share on Google Plus