ඇමති බිරියගේ ඩීල් එපාර්ට්මන්ට් එක.


ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයකුගේ බිරියක් යටිකූට්ටු ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු කිරීම සඳහා හැව්ලොක් සිටි හි ඇගේ නමට ඇති සුකෝප භෝගී එපාර්ට්මන්ට් එකක් යොදා ගන්නා බවට ව්‍යාපාරික කේෂත්‍රයේ කතාබහක් ඇතිව තිබේ.

අදාළ ඇමතිවරයා හරහා සිදු කරගත යුතු බොහෝ වෙළෙඳ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් අවසන් එකඟතාවයන් ඇති කරගනු ලබන්නේ අදාළ එපාර්ය්මන්ට් එකේදී බවද පැවසේ.

මේ එපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්දීය ජාතිකයකු නේවාසිකව සිටින බවත්, ඔහු ඒ සඳහා ඩොලර් 3,000කට ආසන්න මුදලක් ගෙවන බවත් වාර්තා වේ.

එසේ ඉන්දීය ජාතිකයා අදාළ එපාර්ට්මන්ට් එකේ නේවාසිකව නවාතැන් ගන්වා ඇත්තේද ඇමති බිරියගේ උපක්‍රමයක් ලෙස බව පැවසේ.

Share on Google Plus