කැමරන් මන්ත්‍රී ධූරයෙන්ද ඉල්ලා අස්වේ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

කැමරන් මන්ත්‍රී ධූරයෙන්ද ඉල්ලා අස්වේ.


හිටපු බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන් සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධූරයෙන්ද ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර තිබේ. ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීම පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කිරීමත් සමඟ ඔහු අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් විය. බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපා සංගමය හා එක්විය යුතු බවට වන මතවාදයක් ඔහුගේ මූලිකත්වයෙන් දියත් කලද එම ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වීමෙන් අනතුරුව ඔහු මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Share on Google Plus