මැලේසියාවේ මහ කොමසාරිස්ට ප්‍රහාරයක්.


මැලේසියාවේ ශ‍්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් අයි. අන්සාර් මහතාහට කිසියම් පිරිසක් විසින් ප‍්‍රහාරයක් එල්ලකර ඇති බව වාර්තාවේ.  

ශ්‍රීලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් මේපිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින බවත් අදකළ විමසීමේදී අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

කෙසේ නමුත් මේ සම්බදයෙන් වන වීඩියෝවක් පහතින්,Share on Google Plus