යහපාලන සංවත්සරය සමරයි - කටවුට්, පෝස්ටර්වලින් පාරවල් වැසී යයි.


යහපාලන ආණ්ඩුවේ පලමු වසර සමරමින් ජනාධිපතිවරයාගේ හා අගමැතිවරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද දිනයේ මාතරදී පැවැත්වෙන උත්සවය නිමිත්තෙන් පාරවල් පුරා කටවුට් ගසමින්, තාප්ප පුරා පෝස්ටර් ගසා ඇති ආකාරය සමාජ ජාල වෙත එක් කර තිබේ.

යහපාලන රජය බලයට පැමිණෙන්නට පෙර පෝස්ටර් කටවුට් සංස්කෘතිය දැඩිව විවේචනය කලේ තමන් බලයට පැමිණි පසු ඒවා අත්හිටුවන බවද සපථ කරමිනි.Share on Google Plus