ආණ්ඩුව කරන දේ හරීන් කියයි : Video


වත්මන් ආණ්ඩුව පිළිබඳව විශේෂ හෙළිදරව්වක් ඊයේ බණ්ඩාරවෙල පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනට සහභාගිවෙමින් අමාත්‍ය හරීන් ෆර්නැන්ඩු මහතා සිදු කළේය.

එහි සම්පුර්ණ වීඩියෝව පහතින්,

Powered by Blogger.