සජිත් - නවීන් එළවළු කොටුවක. - Info Sri Lanka News | Sinhala

සජිත් - නවීන් එළවළු කොටුවක.


ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස, ඇමැති නවීන් දිසානායක , නියෝජ්‍ය ඇමති ඉන්දික බණ්ඩාරනායක රැගත් හෙලිකොප්ටර යානය දැඩි මීදුම නිසා අද  නුවරඑළිය නගර  සභා ක්‍රීඩාපිටියට ගොඩ බෑමට නොහැකි විය.

ගුවන් නියමුවා හෙලිකොප්ටරය සීතාඑළිය කටුමානේ උදය කුමාර් ගොවියාගේ ඉඩමකට ගොඩ බැස්සවීය.

එතැන් සිට  ඇමැතිවරු පොලිස් රියෙන් නුවරඑළි නගර ශාලාවේ උත්සවයට  ගියහ.

ඔවුන් ගමන් කළේ දයා ගමගේගේ පෞද්ගලික හෙලිකොප්ටරයෙනි.


Share on Google Plus