තොණ්‌ඩමන් පොලිසිය දෙවනත් කරයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

තොණ්‌ඩමන් පොලිසිය දෙවනත් කරයි.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආරුමුගම් තොණ්‌ඩමන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් පතන පොලිසියට පැමිණ කලහකාරී ලෙස හැසිරුණ බව වාර්තා වෙයි.

අධික බීමතින් පොලීසය තුලට ඇතුල් වුන මන්ත්‍රීවරයා අසල ඇති කෝවිලේ පුසාරීව පොලිසිය විසින් ප්‍රශ්න කිරීමට විරුද්ධ වෙමින් කලහකාරී ලෙස පොලිසිය තුල හැසිරී ඇත.

තොණ්‌ඩමන් මන්ත්‍රීවරයා සමග තවත් පාර්ලි‌‌මේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ද සිට ඇත.

පතන පොලිසියේ ස්ථානාධිපති I.P සුබසිංහ මහතා මේ අවස්ථාව වනවිට පොලිස් ස්ථානයේ නොසිටි අතර පොලිස් බටයන් දෙදෙනෙකු පමණක් රාජකාරියේ නිරතව සිට ඇත.

පසුව එතනට පැමිණි තලවකැලේ ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් දැඩි වෙහෙසක් දරා තත්වය සමතයකට පත් කිරීමට කටයුතු කළේය.

කලකට පෙර ද බොරැල්ල පොලිසියේ කලහකාරී ලෙස හැසිරුණ ඉතිහාසයක් තොණ්‌ඩමන් මන්ත්‍රීවරයාට ඇත.

Share on Google Plus