සරණ නඩු 9කින් අසරණ වෙයි.


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහි නඩු නවයක් දෙසැම්බර් 06 වැනි දා කැඳවීමට කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අරුණී ආටිගල මහත්මිය අද නියෝග කළාය.

ඒ ඔහුගේ ධුර  කාලයේ දී සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වාහන කුලී පදනම මත ගැනීමේ දී රජයට පාඩු කළැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙනි.

Powered by Blogger.