රොෂාන් රණසිංහ හා "ජන සටන" පාද යාත්‍රාව.


පාද යාත්‍රාව තුල ආණ්ඩුවට එරෙහි සටන දැඩි කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සහභාගී වී සිටිබව අපට දක්නට ලැබිණ. 

ඒ අතර බෙන්ස් වලින්, මොන්ටෙරෝ වලින්, රෝද යාත්‍රා ගිය මන්ත්‍රීවරුද සිටි බව නොරහසකි. 

ඒ වගේම විශේෂත්වයක් ලෙස අප දුටු එක් කාරණයක් සටහන් කල යුතුය. 

පාද යාත්‍රාවේ දෙවෙනි දිනයේදී හදිසි අනතුරකට ලක් වූ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහයි.

අසනීප තත්ත්වයෙන් සිටියදීද තෙවෙනි දවසේ කිහිලි කරුවෙන්ද, අවසන් දවසේ රෝද පුටුවෙන්ද ඔහු මෙම පාද යාත්‍රාවට සහභාගී වීම තුල ඉදිරි අනාගතයේ බිහිවන දේශපාලකයින් පිළිබඳව කොළ එළියක් අපට දිස්වෙන බව සටහන කල යුතුය.
Powered by Blogger.