ලබන අයවැයෙන් රටේ ණයබර තවත් අඩු කරනවා - අගමැති. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ලබන අයවැයෙන් රටේ ණයබර තවත් අඩු කරනවා - අගමැති.


ලබන වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයවැය යෝජනාවලියෙන් රටේ ණය බර තවත් අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

රටේ ආදායම් තත්ත්වය තව දුරටත් වර්ධනය කරමින් වියදම් සහ ආදායම් අතර පරතරය අඩු කිරීමට ද පියවර ගන්නා බව හෙතෙම සඳහන් කරයි.

මේ සඳහා රජයක්‌ ලෙස ඉදිරියේදී පියවර රැසක්‌ ගන්නා බවත් ඒ සඳහා පස්‌වසරක සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඒ මහතා පවසයි.

මත්තල ගුවන්තොටුපළ තවදුරටත් දියුණු කොට සංචාරක කර්මාන්තය වර්ධනය කරමින් රටේ ජනතාවට එම ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට රජය කටයුතු කරන බවද අගමැතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

Share on Google Plus