වී මිලදී ගැනීම අද සිට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

වී මිලදී ගැනීම අද සිට.


වී වගාකර ඇති සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල වී අස්වැන්න වෙළෙඳ පොළට පැමිණෙන නිසා අද (22දා) සිට ලංකාව පුරා ස්ථාන 240කදී රජයේ සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීම සිදුකරන බව ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා සඳහන් කළේය.

වී මිලදී ගැනීම සඳහා ලංකා බැංකුවෙන් හා මහජන බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 4000ක් මේ වන විට ලබාදී තිබෙන බවත්, රජයේ සහතික මිලට එක් ගොවියෙකුගෙන් වී කිලෝ 2000 බැගින් මිලදී ගන්නා බවද පවසා සිටියේය. රජයේ ගබඩා ප්‍රමාණවත් නොවුණහොත් පෞද්ගලික අංශයේ ගබඩා ලබාගෙන වී ගබඩා කිරීම සිදුකරන බවද හෙතෙම පවසා සිටියේය.

රජයේ සහතික මිල යටතේ නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 38ට හා සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 41කටත්, කීරිසම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 50ක මුදලකටත් මිලදී ගැනීමට නියමිතය.


Share on Google Plus