නාකි ආණ්ඩුකාරවරු නිසා ජනපති අපහසුතාවයට.


වයස 70 ඉක්මවූ ආණ්ඩුකාරවරු කිහිපදෙනෙකු හේතුවෙන් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපහසුතා මතුව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු (නැගෙනහාර), පී.බී. දිසානායක (උතුරු මැද), අමරා පියසිලී රත්නායක (වයඹ), මාෂල් පෙරේරා (සබරගමුව), එම්.පී. ජයසිංහ (ඌව) හා කේ.සී. ලෝගේස්වරන් (බස්නාහිර) යන අය අදාළ වයස් සීමාවල පසුවේ.

ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ ධූර කාලය වයස අවුරුදු 5ක් වන බැවින් මේ අය ඉවත් කිරීමද ගැටලුවක්ව ඇතැයි පැවසේ.

උතුරුමැද ආණ්ඩුකාර පී.බී. දිසානායක මහතා ඉකුත් වසරේ පැවැති ජාතික වැඩිහිටි දින උත්සවයේදී ක්ලාන්තයක් සෑදී ඇද වැටීමෙන් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබිණි.

මේවන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 74ක් බව පැවසේ.

Share on Google Plus