පොරොන්දු කිසිවක් ඉටු කර නෑ.


වත්මන් ආණ්ඩුව පොරොන්දු වූ කිසිවක් ඉටු කිරීමට සමත් වී නොමැති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ආණමඩුව ප්‍රදේශයේදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ලංකා ඉතිහාසයේ විශාලතම ණය අර්බුදය පැවතියේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රට භාර ගන්නා අවස්ථාවේදී බවයි.

Share on Google Plus