මහින්දත් රහසක් හෙළි කර - මම නෙමෙයි මම නෙමෙයි කියයි : Video - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහින්දත් රහසක් හෙළි කර - මම නෙමෙයි මම නෙමෙයි කියයි : Video


අලුතින් පක්ෂ බිහිවීම, බලපෑම් කිරීමෙන් නතර කළ නොහැකි බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඔහු ඒ බව පැවසුවේ බත්තරමුල්ල සමෘද්ධි සංගම් ශාලාවේ අද (22) පැවති උත්සවයකදීයි.Share on Google Plus