ලසන්ත ඝාතනය ගැන දිවයින් මාධ්‍යවේදියා ලඟ සාක්ෂි රැසක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ලසන්ත ඝාතනය ගැන දිවයින් මාධ්‍යවේදියා ලඟ සාක්ෂි රැසක්.


"හැමදේම අමතක උදලාගමගේ මුහුණ මතක ලසන්ත ඝාතනයේ අමුතු ගේම" යන ශීර්ෂය යටතේ ඉකුත් 07 වැනිදා "දිවයින ඉරිදා" හි පළ වූ ලිපිය අධ්‍යනය කිරීමේදී එම ලිපිය සම්පාදනය කළ මාධ්‍ය වේදී සමන් ගමගේ අදාළ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් දන්නා බවත් එම ඝාතනයේ අවස්ථා සම්බන්ධයන් පිළිබඳව ඔහු මනා අවබෝධයක් ඇති බවත් අනාවරණයවන්නේ යැයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දැන්වීමෙන් පසු ලබන 12 වැනිදා දිවයින මාධ්‍ය වේදියාට අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස නියෝග කර තිබේ. 

අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශන අංශයේ ස්‌ථානාධිපති පොලිස්‌ පරීක්‍ෂක එච්.එම්‍.පී.බී. ඉලංගසිංහ මහතා විසින් 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනතේ 109(06) වගන්තිය අනුව තමන්ට පැවරී ඇති බලතල අනුව යමින් 'දිවයින' මාධ්‍යවේදියාට ලබන 12 වැනිදා අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දීම කර ඇත.

Share on Google Plus