ඉරාජ්ගේ කතන්දරේ පිටු පස හෙළිකරයි.


ජනප්‍රිය ගායක ඉරාජ් විරරත්න මෑතකදීම මුදාහැරි “කතන්දරේ” ගීතයේ නොදන්නා පැත්ත හෙළිවී තිබේ.

ඒ ඉරාජ් විසින් අදාළ ගීතයේ වීඩියෝව නිර්මාණය කළ අයුරු සම්බන්ධයෙන් මුදාහැර ඇති වීඩියෝවත් සමගය.

මේ ගීතයේ රඟන සරාගී නිරූපිකාව සම්බන්ධයෙන් ද පසුගිය කාලයේදී උනන්දුවුවද ඇය සම්බන්ධ නිවැරදි තොරතුරු හෙළවී නොතිබිණි.

මේ ගීතයේ සිටින නිරූපිකාව වන්නේ genevieve jansz නමින් පෙනී සිටින තැනැත්තියකි.

ඇය ඔස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිකාරියක් වන අතර ඇය ගීත වීඩියෝවල සරාගී රංගනයන් ඉදිරිපත් කරන නිරූපිකාවකි.

කෙසේවුවද, ඉරාජ්ගේ ගීතය 670,750ක් මේවන විට නරඹා තිබේ.

Share on Google Plus