අතුරුදන්වූවන් ගැන සොයන පනතට කතානායක අත්සන් තබයි.


පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම) පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සහ මූල්‍ය කළමණාකරණ වගකීම් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට අද (23)පෙරවරුවේ කතානායක කරු ජයසුරිය විසින් අත්සන් තබා තිබෙනවා.


Share on Google Plus