කොළඹ පුද්ගලික රෝහලකදී ගබ්සාවක් කරගත් මන්ත්‍රීවරිය කවුද? - Info Sri Lanka News | Sinhala

කොළඹ පුද්ගලික රෝහලකදී ගබ්සාවක් කරගත් මන්ත්‍රීවරිය කවුද?


මෑත කාලයේ නිතර කතාබහට ලක් වූ තරුණ මහජන නියෝජිතවරියක් කොලඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී ගබ්සාවක් කරගෙන ඇති බවට සමාජ ජාලා ඔස්සේ තොරතුරු පලවෙමින් තිබේ.

කාමර අංකය, බිල් අංකද සහිතව තොරතුරු පලවෙමින් ඇත.

මෙම මහජන නියෝජිතවරිය මැතකදී විවාහ වූ අයෙකි.

Share on Google Plus