විමල් අද කටඋත්තර ගන්න කැඳවයි.


ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා අද දිනයේ බරපතල වංචා විමර්ශණය සඳහා වූ ජනාධිපති කොමිසම විසින් කැඳවා තිබේ.

ඔහු ගිය රජයේ ඇමති ධුරය දරද්දී රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සිදු වූයේ යයි කියන වාහන අවභාවිතයක් සම්බබන්ධයෙන් සිදු කරමින් ඇති පරීක්‍ෂණ සඳහා ප‍්‍රකාශයක් මන්ත‍්‍රිවරයාගෙන් අද දිනයේ ලබා ගැනීමට නියමිතය.

Share on Google Plus