හයිනෑන්, ශ්‍රී ලංකන් කළමනාකාරිත්ව තරගයේ ඉදිරියෙන්ම.


ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේවයේ කළමනාකාරිත්වය භාරගැනීමට කැමත්ත පළ කර ඇති විදෙස් ගුවන් සමාගම් අතරින් චීනයේ හයිනෑන් ගුවන් සමාගම පෙරමුණ ගෙන සිටින බව වාර්තා වේ.

මෙරටට වාසිදායක වන අන්දමේ කොන්දේසි යටතේ මෙලෙස කැමත්ත පළ කර ඇති සමාගම් අතරින් හයිනෑන් ගුවන් සමාගම ඉදිරියෙන් ම සිටින බව මේ සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන සාකච්ඡා වලට සම්බන්ධ වී ඇති රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු පවසයි.

වසර 1995 සිට හයිනෑන් ගුවන් සමාගමේ ප්‍රධාන කොටස් හිමිකරුවෙකු වන ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරික ජෝන් සොරොස් ද මේ සඳහා පූර්ණ කැමැත්ත පළ කර ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.

ගුවන්යානා ප්‍රමාණය අනුව චීනයේ සිවුවැනි විශාලතම ගුවන්සේවය වන්නේ හයිනෑන් ගුවන් සමාගමයි.

Powered by Blogger.