හෙල්මට් ප්‍රමිතියෙන් තොර නම් නඩු. - Info Sri Lanka News | Sinhala

හෙල්මට් ප්‍රමිතියෙන් තොර නම් නඩු.


යතුරුපැදි හෙල්මට්වල ප්‍රමිතිය තහවුරු කිරීමට SLS 517 ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීම අනිවාර්යය කර ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

දෛනික ගමන් බිමන්වල දී හෙල්මට් භාවිතා කරන යතුරුපැදිකරුවන් සහ රේසිං ධාවන තරඟ සඳහා එක්වන යතුරුපැදිකරුවන් මෙමඟින් නිවැරදි හෙල්මට් තෝරාගත යුතු ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කෙරෙනු ඇත.

හෙල්මට් නිෂ්පාදනය කරන, ආනයනය කරන, බෙදාහරින හෝ තොග හෝ සිල්ලර වශයෙන් අලෙවියේ යෙදෙන පුද්ගලයින්ට මින් ඉදිරියට SLS 517 ප්‍රමිති සහතික ලාංඡනය රහිත නිෂ්පාදිත වෙළෙඳාම තහනම් වනු ඇත. පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසන්නේ මෙම නීතිය 2016 සැප්තැම්බර් 01 වන දින සිට ක්‍රියාවට නංවන බවත්, මෙම නීතිය උල්ලංගණය කරනු ලබන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බවත්ය‍.

මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

Share on Google Plus