මෛත්‍රී හැක් වෙයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මෛත්‍රී හැක් වෙයි.


ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිගේ නිළ වෙබ් අඩවිය වන www.president.gov.lk හැකර්කරුවන් පිරිසක් විසින් හැක් කර ඇති බව වාර්තාවේ. 

මේ හේතුවෙන් ජනපති නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසිමේදි එය බංගලාදේශ හැකර්වරුන් විසින් හැක්කර ඇති බවට නිවේදනයක් දැක්වේ.

මේ වන විට එය යතාතත්වයට පත්කරමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ.Share on Google Plus