ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පාපන්දු නායකයා ‘ජීවත්වීමට’ කනත්තේ මිනීවළවල් කපන හැටි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පාපන්දු නායකයා ‘ජීවත්වීමට’ කනත්තේ මිනීවළවල් කපන හැටි.


2012 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමේ නායකත්වය ද දරා ඇති ඊ.බී. චන්න ක්‍රීඩකයා ඔබට මතක ඇති.

වසර 16 ක් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඔහු සාග් ක්‍රීඩා තරග හතරක් ක්‍රීඩා කරනු ලැබුවා.

ලෝක කුසලානය සඳහා මුලික සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලි තුනක් ආසියානු පාපන්දු ශූරතාවය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ තරග හයක් ක්‍රීඩා කර ඇති චන්න 2014 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු කණ්ඩායමෙන් විශ්‍රාම ගියා.

ඔහු අද දවසේදී කුමක් කරනවා ඇත්ද?.

හිටපු ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු නායකයා අද වන විට ගාල්ල දඩැල්ල සුසාන භූමියේ මිනීවළවල් කැපීමේ හා තණ කොළ කැපීමේ රැකියාවක නිරතව සිටින බව සඳහන් කිරීමට සිදුව ඇත්තේ මෙරට ක්‍රීඩා බලධාරීන්ගේ තරම තේරුම් ගැනීම සඳහායි.

ඔහු සේවය කරන්නේ ගාල්ල මහ නගර සභාවේ අනියම් කම්කරුවකු ලෙසයි.

Share on Google Plus