නි. ඇමතිවරුන් තොගයක් ඉල්ලා අස්වෙයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

නි. ඇමතිවරුන් තොගයක් ඉල්ලා අස්වෙයි.


ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරැන් කිහිප දෙනකු තම ධුරයෙන්ගේ ඉල්ලි අස්වීමට තීරණය කර ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

එජාපය නියෝජනය කරන නියෝජ්‍ය ඇමතිවරැන් පිරිසක් මෙසේ ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත්තේ ශ‍්‍රිලනිපය නියෝජනය කරන කැබිනට් ඇමතිවරැන් විසින් නිසි වගකීමක් ලබා නොදීම නිසා වන අතර කිසිසේත්ම ආණ්ඩුවේ වරදක් ගැන කලකිරී නොවන බවද පැවසෙයි.

සේවක ගැටලූ ගැන හා රැකියා ලබාදීම් ගැන තමන් ඉදිරිපත් කරන සාධාරණ යෝජනා ගැන ශ‍්‍රිලනිප අමාත්‍යවරුන් සැලකිල්ලක් නොදක්වන්නේ යයි එජාප නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කලක සිටම පසුවවන්නේදැඩි කලකිරීමකිනි.

Share on Google Plus