46ක් රියෝ ගියේ කොහොමද? - Info Sri Lanka News | Sinhala

46ක් රියෝ ගියේ කොහොමද?


රියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියට නිලධාරීන් 46 දෙනෙකු පිටත්ව ගිය බවට වාර්තා වෙන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වෙයි. මේ පිළිබඳව කැබිනට් රැස්වීමකදිද සාකච්ඡා වී ඇති බවයි ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු වාර්තා පැවැසුවේ.

රියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියට නිලධාරීන් 46ක් එක්වීම පිළිබඳව අගමැතිවරයා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවෙන් වාර්තාවක් ඉල්ලා ඇති බවද වාර්තා වෙයි. කෙසේ වෙතත් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවද මේ වන විට සිද්ධිය පිළිබඳව තිරණාත්මක සාකච්ඡාවක් පවත්වන අතර ඔවුන් ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් සකස් කරන බවත් වාර්තා වෙයි.

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සම්බන්ධ වාර්තා පවසන්නේ රියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලිය වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් කමිටුවෙන් සහභාගිවී ඇත්තේ 16 දෙනෙකු පමණක් වන බවයි. 

Share on Google Plus