ලක්ෂ 300ක වියදමින් මහින්දට ආණ්ඩුවෙන් නිවසක්


කුරුණෑගල දිස්ත්‍රිකත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දීම සඳහා අලුත්වැඩියා කළ නිවසට ආණ්ඩුව රුපියල් ලක්ෂ 300ක වියදමක් සිදු කර ඇති බව වාර්තා වේ. 

එම නිවස වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇමතිවරයාව සිටි සමයේ භාවිතා කිරීම සඳහා එවකට ආණ්ඩුව විසින් ලබා දී තිබූ නිවස වන අතර නාවික හමුදා භටයින් 20දෙනෙකු පමණ යොදවා පසුගිය මැයි මාසයේ සිට එහි අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරමින් පැවතුණි.Share on Google Plus