2015 මාතෘ මරණ 113 ක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

2015 මාතෘ මරණ 113 ක්.


2015 වර්ෂයේ මාතෘ මරණ වාර්තාවට අනුව මාතෘ මරණ 113 ක් සිදුව ඇති බවත්, ඉන් 28 ක් සිදුව ඇත්තේ හෘද රෝග හේතුවෙන් බවත් සෞඛය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

2015 වර්ෂයේ මාතෘ මරණ වාර්තාව එළිදැක්වීම ඊයේ (23දා) සිදුකෙරුණු අතර, ඒ අනුව 2015 වර්ෂයේ මාතෘ මරණ වාර්තාවට අනුව මාතෘ මරණ 113 ක් සිදුවී ඇති අතර, ඉන් 28 ක් සිදුවී ඇත්තේ හෘද රෝග හේතුවෙන් බව මෙහිදී අනාවරණය විය.

ආසියානු කළාපයේ මාතෘ මරණ දර්ශයකයන් ඉතාම අඩු රටක් ලෙස ශ‍්‍රී ලංකාව 2015 වර්ෂයේදී නම්කෙරිණ. 2015 වර්ෂයේදී දරු උපත් තුන්ලක්ෂ 34,821 ක් සිදුව ඇත. ශ‍්‍රී ලංකවේ සජීවී දරු උපත් ලක්ෂයකට 33.7 ක මරණ අනුපාතයක් පෙන්නුම් කරනු ලබන අතර, ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ සිදුවන මෙම මරණ විශ්ලේෂණය කිරීමේදීද මෙම මරණ සියල්ලම වාර්තා වන්නේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඉතාම දුෂ්කර ප‍්‍රදේශවලින් වීම විශේෂත්වයකි.

නිව්මෝනියාව හා රක්තහීනතාවයෙන් මියයන මවුවරු සංඛ්‍යාව වැඩිවී ඇත. එම රෝග වාර්තා වන්නේ ග‍්‍රාමීය හා වතු ආශ්‍රිත ප‍්‍රදේශවල අවුරුදු 35 අඩු මවුවරුන්ගෙන්වීමද විශේෂත්වයකි. 

Share on Google Plus