මන්ත්‍රී සැප වාහන: තවත් කෝටි 200යක්! - Info Sri Lanka News | Sinhala

මන්ත්‍රී සැප වාහන: තවත් කෝටි 200යක්!


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදී ඇති තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍රය මගින් වාහනයක් ගෙන්වීම සඳහා ණය මුදලක් ද එම මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීමේ උත්සාහයක් දියත් වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි.

මේ අනුව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාම ණය මුදල ඉල්ලුම් කළහොත් ඒ සඳහා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි දෙසීයක මුදලක් මුදාහැරීමට බැංකුවට සිදු වනු ඇති බවයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ.

ලබා දී ඇති වාහන බලපත්‍රය මගින් පමණක් ලක්ෂ 280 ක් දක්වා වූ තීරු බදු සහනයක් මන්ත්‍රීවරුන්ට ලැබෙන බව  ඔහු පැවසීය.

-BBC

Share on Google Plus