අවුරුදු 11 න් පරිගණක උපාධියක් දිනයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

අවුරුදු 11 න් පරිගණක උපාධියක් දිනයි.


තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ බීසීඑස් උපාධිය වයස අවුරුදු 11 දි සම්පුර්ණ කළ සහ වයස අවුරුදු නවයේ දී වෙබ්  අඩවියක්  නිර්මාණය කරමින්  මෙරට ළාබාලතම වෙබ්  නිර්මාණවරිය බවට  පත්වු  මහනුවර   කොළඹ ජාත්‍යන්තර  පාසලේ  අධ්‍යාපනය ලබන වෂින්‍යා  ප්‍රේමානන්ද සිසුවිය  සිය දෙමාපියන් සමඟ අද (23) ජනාධිපති  මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා  හමු විය.

සිසුවියගේ  දක්ෂතා  අගය කරමින් ඇයට  දිප්තිමත්  අනාගතයකට  සිය සුබ පැතුම්  පළ කළේය.

Share on Google Plus