ෆෝන් එක පරණයි නම් Whats-app බැහැ.


ලෝකයේ මේ වන විට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන පරිශීලකයින් අතර ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇති ජංගම දුරකතන යෙදුමක් වන Whats-app යෙදුම, පැරණි මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා සහාය දැක්වීම 2016 දෙසැම්බර් 31 න් පසු නවතා දමන බව එම සමාගම නිවේදනය කර සිටී.

මේ අනුව BlackBerry (BlackBerry 10 ද ඇතුළත්ව), Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 and Android 2.2, Windows Phone 7.1 and iPhone 3GS/iOS සඳහා Whats-app සහයෝගය මෙම වසරින් නිමා වනු ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් සමාගම විසින් තම පරිශීලකයින් වෙත Whats-app පණිවුඩයක් හරහා නිවේදනයක් ද නිකුත් කර තිබේ. පහත දැක්වෙන්නේ එම දැනුම් දීමයි.

“Unfortunately, you won’t be able to use WhatsApp after 31/12/2016 because Whats-app will no longer support your phone.”

Whats-app හි අයිතිය ෆේස්බුක් සමාගම සතුවන අතර මේ වන විට ලොව පුරා බිලියනයකට අධික පරිශීලකයින් පිරිසක් Whats-app යෙදුම තම ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනය තුළ ස්ථාපිත කර ගෙන ඇත.

Powered by Blogger.