හොරගොල්ල වලවුවේ මකුළු දැල් කඩයි - විමුක්ති දේශපාලනයට.


හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගගේ පුත් විමුක්ති කුමාරතුංග ඉතා ඉක්මනින් මෙරට දේශපාලනයට පිවිසෙනු ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග කියයි.

විමුක්ති කුමාරතුංග මහතා ලංකාවේ නැවතීමට පැමිණිමට පෙර හොරගොල්ලේ පිහිටි වලව්ව මේ දිනවල කඩිමුඩියේ අලූත්වැඩියා කරමින් ඇතැයිද දැනගන්නට ඇත.

Share on Google Plus