ඇමතිගේ ටෙන්ඩර් දුවගේ කොම්පැණියට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඇමතිගේ ටෙන්ඩර් දුවගේ කොම්පැණියට.


උඩරට පළාතේ ප‍්‍රබල ඇමතිවරයෙකු තම අමාත්‍යංශයේ ව්‍යාපෘති, කොන්ත්‍රත් හා ඉදිකිරීම් සිය දියණියට අයත් ආයතනයක් වෙත ලබාදී ඇති බව වාර්තා වේ.

නියමිත ලෙස ටෙන්ඩර් කැදවා කොන්ත‍්‍රාත් ලබා දෙන බව කීවත්, බොහෝ ටෙන්ඩර් ලැබෙන්නේ දියණියගේ සමාගමට බවද පැවසේ.

පසුගිය රාජපක්ෂ පාලනයට එරෙහිව දේශපාලන වේදිකාවේ ප‍්‍රබල සටන් පාඨයක් වූයේ, රාජපක්ෂවරුන්ගේ පවුල අයථා ලෙස හරි හම්බකර ගත් බවටත්, නව පාලනය එන්නේ ඒවා නැවතීමට බවත්ය.

Share on Google Plus