ශ‍්‍රි ලංකා ක‍්‍රිකට් දෙකඩයි - පරිපාලනය බිඳ වැටේ.


අභ්‍යන්තරයේ ඇති වී තිබෙන පරිපාලන අවුලක් හේතුවෙන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාලනය දෙකඩ වී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ආයතනයේ උප සභාතිවරයෙකු විසින් මේ වන විට කොන්දේසි මාලාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් ඒවා කඩ කරන්නේ නම් පරිපාලනයෙන් ඉවත් වන බවත් දන්වා ඇතැයිද දැනගන්නට ඇත.

මේ හේතුව නිසා ආයතනයේ පරිපාලනය බිඳ වැටී පරිපාලනය පවත්වාගෙන යාමට නොහැති තත්වයට පත්ව ඇති බවද පැවසේ.

Share on Google Plus