අල්ලස් චෝදනා එල්ලවූ හිටපු Royal විදුහල්පතිට උසස්වීමක්.


පසුගිය ජනවාරි මාසයේ අල්ලස් චෝදනා මත අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පූල් එකට මාරු කරනු ලැබූ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පති උපාලි ගුණසේකරට උසස්වීමක් ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව පසුගිය (15) වෙනිා උපාලි ගුණසේකර හිටපු රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා  ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පාලන අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස වැඩ භාර ගෙන ඇත.

 උපාලි ගුණසේකර යනු කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ 6 වසර සඳහා ශිෂ්‍යත්වය විභාගය සමත් සිසුන් ඇතුළත් කර ගන්නා පන්ති අතරට තවත් පන්තියක් සකසා  ඒ සඳහා මුදල් ලබාගෙන ලමුල් 40 ක්  ඇතුළත් කර ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූවෙකි.

මෙහි විමර්ශණ කටයුතු යැයි පවසා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ්‍යයේ සංචිතයට  උපාල් ගුණසේකරව අනුයුක්ත කර තිබුනි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාටත් උපදෙස් දීමට සිටින ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය එහි පාලන අධ්‍යක්ෂක ධූරයට උපාලි ගුණසේකරව පත්කරන්නේ ඔහුගේ ක්‍රියාව ඇගයීට දැයි රාජකීය විද්‍යාලයේ දෙමාපියන් විමසති.

මෙහි ඇති හොඳම හාස්‍ය දනවන කාරණය නම් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පාලන අධ්‍යක්ෂක තනතුර සඳහා ඉල්ලුම්පත් පුවත්පත් මගින් කැඳවා තිබුනි.  ඒ අනුව අයදුම්කළ අයදුම්කරුවන්ට  සම්මුඛ පරීක්ෂණයන්ටවත් තවමත් කැඳවා නැති පසුබිමක් තුල  එම තනතුර සඳහා පුද්ගලයෙකු අමාත්‍යංශය විසින් පත් කර තිබේ.

මෙම තනතුර සඳහා ඉල්ලුම්කරනු ලැබූ අයදුම්කරුවන් තම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කිරීමට සැරසෙන බව අප වෙත වාර්තා වේ.

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ උසස් වීම් ලැබෙන්නේ යම් කිසි චෝදනාවන්ට ලක්වූ පිරිසට වේ. එනම් එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ධූරය දරණ වෛද්‍ය ටී.ඒ.ආර්.ජේ. ගුණසේකර මහත්මියද විභාග වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවට  ලක්වී ඇති නිලධාරිනියක් වන අතර ඒ විමර්ශණ කටයුතු තවමත් සිදු වෙමින් පවතී.

Powered by Blogger.