මහින්ද ක්‍රිකට් ගැසූ හැටි හෙළි වෙයි.


හම්බන්තොට මහින්ද රජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඇතුළු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ කිහිපයක් ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වරයා අධිකාරිය සහ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් ගෙවිය යුතුව තිබෙන රුපියල් මිලියන 2824ක් සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති වාර්තාවක් මගින් පෙන්වා දී තිබේ.

2014 වසරේදී ද මෙය මතු කර ඇති බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වන අතර මෙම ක්‍රීඩාංගණ ඉදිකිරීමට අදාළව වරාය සංවර්ධන අධිකාරියට මුදල් ගෙවීමට සිදුව ඇත්තේ මන්දැයි කරුණු දක්වන ලෙස විගණකාධිපතිවරයා දන්වා තිබේ.

වරාය සංවර්ධ අධිකාරියට ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ගෙවිය යුතු මුදල රුපියල් මිලියන 2258ක් වේ. සූරියවැව ඉදිකිරීමට අමතරව ආර්. ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය සඳහා පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම වියදම් දරා තිබේ. 

මෙම වියදම් සඳහා පාදක කරගත් මූලාශ්‍ර මොනවාද යන්න විගණකාධිපති වාර්තාවෙන් ප්‍රශ්න කර ඇත.Share on Google Plus