ටෙලිකොම් දැන්වීම් යෝෂිතගේ සමාගමකට.


ශ‍්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ හා ඊට අනුබද්ධ මොබිටෙල් සමාගමේ දැන්වීම් කළමනාකරණ කටයුතු රාජපක්ෂවරුන්ට හිමි දැන්වීම් නියෝජිත ආයතනයක් වෙත ලබාදීමට එහි ආයතන ප‍්‍රධානින් බලවත් උත්සහයක් නිරතව සිටින බව ඉතා විශ්වාසවන්ත කටයුතු ආරංචිමාර්ගවලින් වාර්තාවේ.

දැන්වීම් නියෝජිත ආයතනයක් තෝරා ගැනීම සඳහා මේවනවිට ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇති අතර එම ටෙන්ඩරය රාජපක්ෂවරුන්ට හිතවත් "මීඩියා ෆැක්ටරි" ආයතනය වෙත ලබාදීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ප‍්‍රධාන විධායක නිලධාරිවරයාත් ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරිවරයාත් මැදිහත්ව සිටින බව ඉහත ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් පවසයි.

ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම මගින් පසුගිය දිනවල හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ප‍්‍රශ්නකිරීම් සිදු කිරීමට අදාළ වූ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ජනාධිපතිවරණ දැන්වීම් පල කිරීමේදී මුදල් නොගෙවීම සම්බන්ධ කාරණයේදී එම දැන්වීම ලබා දීම සිදු කළ මීඩියා ෆැක්ටරි නම් ඒජන්සිය යෝෂිත රාජපක්ෂට අයත් එකක් අනාවරණය වී තිබිණ.

Share on Google Plus