කැබිලිත්තේ පූජාවකට ගිය ඇමති, මහ කැලේ අතරමං. - Info Sri Lanka News | Sinhala

කැබිලිත්තේ පූජාවකට ගිය ඇමති, මහ කැලේ අතරමං.


දැනට කිහිප දිනකට පෙර වත්මන් ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රබල ඇමතිවරයෙක් කැබිලිත්ත දේවාලයේ විශේෂ පූජාවක් සඳහා සහභාගී වීමට ගොස් සිටියදී එම කැලයේ අතර මං වී යයි වාර්තා වෙයි.

මෙම ඇමතිවරයා කැබිලිත්ත දේවාලයට පැමිණි නිසා කතරගම දේවාලයේ කපු මහතෙක්ද කැබිලිත්ත දේවාලයට පැමිණ ඇත්තේ ඇමතිවරයා මුණගැසී යාමටයි.

පූජාව හමා වි මෙම දෙදෙනා දේවාලයෙන් ටික දුරක් මෑත් වී සාමිචියේ යෙදී ඇත්තේ පදමට මදුවිතද සප්පායම් වෙමිනි. තණමල්විල මල්ද අතරින් පතර අඩුවැඩියට එක් ව ඇත.

ටික වේලාවකින් මේ දෙදෙනාටම මග වැරදී ඇති අතර ඔවුන් සමඟ පැමිණි පිරිස විසින් බොහෝ වේලාවක් වෙහෙස දරා මෙම දෙදෙනා සොයාගෙන ඇත.

කපු මහතාට දේශපාලන සම්බන්දයක්ද ඇති අතර ඇමතිවරයා හා කපු මහතා එකම පලාතේම වෙති.

Share on Google Plus