පොළොන්නරුවේ තාරුණ්‍ය සවිබල ගැන්වේ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පොළොන්නරුවේ තාරුණ්‍ය සවිබල ගැන්වේ.


පොළොන්නරුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ තාරුණ්‍ය සවිබල ගැන්වීමට ඉකුත් 17 ,18 දිනයන් හීදී පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුල ක්‍රියාත්මක කල ජාතික යොවුන් පෙරමුණ බල ගැන්වීමේ වැඩසටහන අති විශාල තරුණ සහභාගීත්වයකින් පැවැත්විණි .

ජාතික යොවුන් පෙරමුණේ ගරු සභාපති කාවින්ද ජයවර්ධන , ගරු නාලක කොලොන්නේ යන තරුණ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැඩි කැපවීමෙන් ගරු අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක ඇතුළු සියලුම ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ සහයෝගයෙන් පැවැත්වූ මෙම වැඩසටහන් මාලාව දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ආසන ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහිදී ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිoහ මැතිතුමාගේ තාරුණ්‍යයේ අනාගතය ගොඩනගන ඉදිරි දැක්ම පිළිබදව තරුණ තරුණියන් දැනුවත් කරමින් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න, ගැටළු පිළිබද සාකජ්ජා කිරීමට ගරු කාවින්ද ජයවර්ධන මැතිතුමා කටුතුකරන ලදී. 

මෙය දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම තරුණ ප්‍රජාවගේ ප්‍රසාදයට  පත් විය .

මෙම අවස්ථාවේදී යෝවුන් පෙරමුණේ ගරු ලේකම් තාරක නානායක්කාර සහ ප්‍රසාද් හෙට්ටිආරච්චි යන ප්‍රධානීන් ද ඔවුන්ගේ අදහස් තරුණ තරුණියන් සමග බෙදාගනිමින් දේශන  කරන ලදී.Share on Google Plus