ආණ්ඩුව කාගේද??? අසරණ කවුද??? - Info Sri Lanka News | Sinhala

ආණ්ඩුව කාගේද??? අසරණ කවුද???


මේ රනිල්ගේ ආණ්ඩුවය,නැහැ මේක මෛත්‍රීපාලගේ ආණ්ඩුවය,නැතහොත් ජාතික ආණ්ඩුවය........

හැබැයි රනිල්ගේ ආණ්ඩුවේ සමහර තැන්වල ඉන්න සභාපතිලා ඉවත් කරන්න අගමැතිට බැරිය....

අගමැතිගේ අමත්‍යාංශය යටතේ ඇති මහා බැංකු අධිපතිතුමාව නැවත පත් කරන්න අගමැතිට බැරිය........

මෛත්‍රීපාලගේ ආණ්ඩුවේ ගන්නා සමහර තිරණ ජනාධිපති දන්නේ පත්තරෙන්ය......

ජාතික ආණ්ඩුවේ රස්සා දෙන්න නිදහස් පක්ෂේ අයට පුලුවන්ය,එ.ජා.පයේ අයට නොහැකිය.....

එහෙනම් ආණ්ඩුව නිදහස් පක්ෂේද......

නැත,ආණ්ඩුවට ඡන්දේ දුන්න බහුතරයක් එ.ජා.පයේ ජනතාවය......

මේකෙන් අසරණ වන්නේ කවුද........

උගුර ලේ රහා වෙනකන් කථා කරපු පිරිස්ය,නැතිනම් සංවිධායකවත් සංවිධානය නොකරපු ආසන වලට ගිහිල්ලා පක්ශය ගොඩ දාපු එවුන්ය.....ජිවිතය ගැනවත් නොසිතා පාරට බැහැපු කොල්ලො,කෙල්ලොය.......ඒ කාපු කට්ට දන්නේ උන් විතරමය...තමාත් උත්තර බදින්නේ උන්මය.....බැනුම් අහන්නේත් උන්මය......

උන්ව අමතකද......

එක කියන්න දන්නේ නැත....හැබැයි දැන් ලොකු පුටුවල,ඇමතිලා ලඟින්ම ඉන්න බොහොදේනා ඒකාලේ පෙන්නවත් හිටපු නැති අයය,නැතිනම් මහින්දටම වැඩකරපු මිනිසුන්මය.....

හැබැයි උන්ව කාට අමතක වුනත්,
මහින්දට මතකය......


- රෂි චන්ද්‍රනාත්


Share on Google Plus