යහපාලනයේ සභාපති ඉවත් කිරීම පසුපස රක්ෂණ ලොක්කෙක්? - Info Sri Lanka News | Sinhala

යහපාලනයේ සභාපති ඉවත් කිරීම පසුපස රක්ෂණ ලොක්කෙක්?


ලිට්‍රො සමාගමේ සභාපතිවරයා ඉවත් කිරීමේ සුදනමක් ඇතැයි අප මිට පෙර වාර්තා කළෙමු.

එහිදී අප පෙන්වා දුන්නේ ඉදිරි වසර සඳහා ටෙන්ඩර් පටිපාටියෙන් තොරව සමාගමට ගැස් සැපයීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉහළ බලධාරීන්ගේ හිතවත් සමාගමකට ලබා නොදී,  එල්පී ගෑස් සැපයුම්කරුවකු ‍තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවා ලිට්‍රෝ සමාගමට වඩාත්ම වාසිදායක ටෙන්ඩරයට එය ලබා දීමට වත්මන් සභාපතිවරයා කටයුතු කර ඇති බවයි. 

ඒ හේතුවෙන් ඉහළ බලධාරීන්ගේ දූෂිත ක්‍රියා මාර්ගය වෙනුවට විනිවිධ භාවයෙන් යුතුව රජයේ මූල්‍ය රෙගුලාසි වලට අනුකූළව මෙම ටෙන්ඩරය කැඳවීම නිසා දූෂිත බලධාරීන්ට ලබා ගත හැකිව තිබූ බිලියන ගනනක කොමිස් මුදල් අහිමි වීමේ වෛරය මත සභාපතිවරයා ඉවත් කිරීමට සුදානම් වන බව ද අප වාර්තා කළෙමු.

කෙසේ නමුත් ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතේ වන රාජ්‍ය සමාගමක් ලෙස ලිට්‍රො සමාගම පිහි‍ටුවා ඇති නමුත් ලිට්‍රො සමාගමේ කොටස් හිමිකාරිත්වයෙන් වැඩි ම පංගුවක් ඇත්තේ ශ්‍රි ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට වන අතර එහි සභාපතිවරයා වන්නේ හේමක අමරසූරිය වන අතර ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරයා වන ශලිල මුණසිංහ ඉවත් කිරීමට හේමකගේ සම්බන්ධයක් ඇතැයි සති අන්ත පුවත්පතක් ද වාර්තා කර තිබේ.

එම ලිපිය ඔබට පහතින් කියවීමට හැකිය.
Share on Google Plus