දිනු මාධ්‍ය නිදහස සුරකිමු ; මාධ්‍ය නිදහස සඳහා ක්‍රියාකාරී කමිටුව.


'සත්හඬ' පුවත්පතේ විශේෂාංග කර්තෘවරයෙකු සහ පරිසර මාධ්‍යවේදියකු වන දයා නෙත්තසිංහ මාධ්‍යවේදියාට ජූලි මස 12 දා, ගාල්ල නෙලූව ප්‍රදේශයේ දී එල්ල කර ඇති ප්‍රහාරය සහ මාධ්‍යවේදී ෆ්‍රෙඩී ගමගේට එල්ල වූ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් හෙළා දකින බව 'මාධ්‍ය නිදහස සඳහා ක්‍රියාකාරී කමිටුව' පවසයි.

එසේම 'නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය' ද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙම සිදුවීම හෙළ දකින බව පවසයි.

එම නිවේදනය,Share on Google Plus