හොරකම් චෝදනාවකට හිටපු කොළඹ හොකි ලොක්කා ඉවතට.


කොළඹ හොකි සංගමයේ හිටපු සභාපතිවරයා, ලේකම්වරයා ඇතුළු හිටපු නිළධාරීන් පිරිසකගේ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, ඔවුන්ට විරුද්ධව එල්ල වී ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවන් කිහිපයක් හේතුවෙනි.

කෙසේ නමුත් මේ වන විට හිටපු සභාපතිවරයා වන රත්නහරන් මහතා ඇතුළු එම නිලධාරී මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Powered by Blogger.