රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ 4දෙනෙක් කෝටි 28ක දේපළ ඩැහැගෙන.


පසුගිය රාජපක්ෂ පාලන සමයේ දේශපාලන පවුලක ප්‍රබලයන් සිව් දෙනෙක් රුපියල් මිලියන 2873.32කට අධික වූ දේපළ ප්‍රමාණයක් අත්කරගෙන ඇති බව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය මෙතෙක් සිදුකළ විමර්ශනවලින් අනාවරණය වී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි.

එයින් හිටපු ඇමතිවරයෙක් ලක්ෂ 3960ක් වටිනාකම ඇති ඉඩම් අක්කර 18යි රූඩ් 3යි පර්චස් 13.83ක් ඇතුළත් ඉඩම් 3ක් ලබාගෙන ඇතැයි සඳහන් වේ.

හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉඩම් කැබිලි 9කට හිමිකම් කියනු ලබන අතර ඒවායේ මුළු වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 281ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත. මීට අමතරව පෞද්ගලික බැංකු දෙකක තැන්පත් කර තිබෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 400කි. තවත් ලක්ෂ 1000ක් වැය කර සමාගමක් මිලදී ගෙන තිබෙන බවද පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත.

දේශපාලන පවුලක මන්ත්‍රී නොවන පුද්ගලයෙක් රුපියල් 3918ක් වටිනාකම ඇති ඉඩම් මිලදී ගෙන ඇති බව සඳහන් වේ. මීට අමතරව රුපියල් ලක්ෂ 800ක් වටිනා ජංගම විකාශන රථයක්ද ලබාගෙන ඇත.

Powered by Blogger.