රැකියා දශ ලක්ෂයක් දෙන්න චීනය අක්කර 15,000 ක් ඉල්ලයි.


ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා චීනය විසින් අක්කර 15,000 ක භූමිභාගයක් ඉල්ලා ඇති බව ෆෝබ්ස් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි. මෙරට සංවර්ධන උපායමාර්ගික හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහතාගේ ප්‍රකාශයක් උපුටා දක්වමින් ෆෝබ්ස් අඩවිය මෙම පුවත වාර්තා කර තිබේ.

මෙම් විශේෂ ආර්ථික කලාපය හරහා නව රැකියා අවස්ථා දශ ලක්ෂයක් බිහිවනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

ෆෝබ්ස් සඳහන් කරන්නේ බොහෝ විට මෙම ආර්ථික කලාපය බොහෝ විට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඉදිවනු ඇති බවයි.

Share on Google Plus